Home Galleries Informations Supplementes Links Contact

                                                  Agates bibligraphy

 

Sudetes on the pictures

Locations maps

Agates bibliography

 

 

 

    

    Only sudetes agates:

Bogdański J.; „AGATY GÓR KACZAWSKICH”, Warszawa 2001

Bogdański J., Praszkier T., Siuda R.; „AGATY Z PŁÓCZEK GÓRNYCH”, Lwówek Śląski 2009

Boháč J.; „ĈESKỲ ACHÁT – SAMOSTATNỲ OBJEKT SBĔRATELSTVI”, Minerál nr 4, 1995

Boháč J.; „ĈESKỲ ACHÁT A JEHO NALEZIŠTĔ”, Minerál nr 4, 1995

Bossowski J. A.; „AGATY ZE LWOWKA ŚLĄSKIEGO”, Lwówek Śląski 2004

Chmielarski B.; „AGATY SZCZELINOWE Z PRZEŹDZIEDZY”, Uniwersytet Śląski 1992

Czaja M.; „WYNIKI BADAŃ STRUKTURALNYCH CHALCEDONÓW Z BAZALTOIDÓW W LUBIECHOWEJ (GÓRY KACZAWSKIE)”, Prace Mineralogiczne 82, 1992

Dudek K., Grzybowska-Kabańska B.; "PRODUKTY MINERALIZACJI WTÓRNEJ W MELAFIRACH Z LUBIECHOWEJ (DOLNY ŚLĄSK)", Zesz. Nauk. AGH s. Geologia t. 14, z. 2, 1998

Dumańska-Słowik M., ... Gaweł A.;  "MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE 'BITUMINEOUS' AGATES FROM NOWY KOŚCIÓŁ (LOWER SILESIA, POLAND)" Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandungen, 184(3): 255-268 (14). 2008

Dzieżyc T., Ruta Z., Serafin J.; "LWÓWECKIE LATO AGATOWE", Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śl. 2007

Grešl J.; „ACHÁTY Z OKOLIC ŽELEZNICE”, Minerál nr 4, 1995 

Kryza J., Niskiewicz J.; „O WYSTĘPOWANIU BUŁ PORFIROWYCH Z AGATAMI W REJONIE NOWEGO KOŚCIOŁA (DOLNY ŚLĄSK)”, Rocznik PTG, t.XLIII, z.3, 1973

Kryza J., Kryza R.; „MINERALIZACJA AGATOWA W WULKANITACH CZERWONEGO SPĄGOWCA W REJONIE NOWEGO KOŚCIOŁA (GÓRY KACZAWSKIE)”, Przegląd Geologiczny nr 3, 1982

Kryza R.; „BILANS CHEMICZNY STREF MINERALIZACJI AGATOWEJ W WULKANITACH REJONU NOWEGO KOŚCIOŁA (GÓRY KACZAWSKIE)”, Arch. Min. t. XXXIX z. 1, 1983

Nevrkla A.; "VYROBENO PRIŘODOU, ĈESKE ACHÁTY Z  PODKARKONOŠI", 2012

Rzymełka J.; „ACHATE AUS SCHLESIEN", Achat das Farbige Geheimnis. Fundorte, Entstehung, Geschichte, Idar-Oberstein, 1987

Rzymełka J.; „POLSKIE ZWYCZAJOWE NAZWY AGATÓW", Geologia Uśl., t. 10/11, 1990

Rzymełka J.; „BITOMINOUS AGTES FROM RHIOLITES IN THE ENVIRONS OF NOWY KOŚCIÓŁ LOVER SILESIA", Mineralogia Polonica V.23.n.1,s.73-85, 1992

Tomeš Z.; "DRAHĚ KAMENY PODKRKONOŠI", Granit 2001

Turnovec I.; „DRAHĚ KAMENY A TURNOVŠTI KAMENÁŘI”, Turnov 1990

Ziegler V. „ACHÁTY A JASPISY V PODKARKONOŠSKÉM PERMOKARBONU”, Minerál nr 6, 2000

   Too sudetes agates:

Bałachowski S., Hutnik R., Piątek E. ...; „ZBIERAMY KAMIENIE OZDOBNE”, Warszawa 1981

Buch L.; „VERSUCH EINER MINERALOGISCHEN BESCHREIBUNG VON LANDECK” In Leopold von Buch’s Bd 1., Berlin 1797  

Cilek V., Mičoch L., Petránek J.; "ĈESKE A MORAVSKĔ ACHÁTY A JINĔ KREMITĔ HMOTY", Granit 2010

Heflik W.; „KAMIENIE OZDOBNE POLSKI”, Warszawa 1980

Hintze C.; „HANDBUCH DER MINERALOGIE. ERSTER BAND. ZWEITE ABTHEILUNG. OXYDE UND HALOIDE“, Leipzig, 1915

Hutnik R. Piątek E. ...; „VADEMECUM ZBIERACZA KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH”, Warszawa 1984

Janeczek J.; Żaba J.; „ZBIERAMY MINERAŁY I SKAŁY”, Warszawa 1991

Kozłowski S., Parachoniak W.; „WULKANIZM PERMSKI W DEPRESJI PÓŁNOCNOSUDECKIEJ”, Prace Muzeum Ziemi 11, 1967

Kryza R.; „PRZEWODNIK GEOLOGICZNY PO SUDETACH”, Warszawa 1969

Lis J.; Sylwestrzak H.; „MINERAŁY DOLNEGO ŚLĄSKA”, Warszawa 1986

Łobos K.; „MINERALOGICZNA PANORAMA DOLNEGO ŚLĄSKA CZĘŚĆ II”, Wrocław 2007

Rendschmidt F.; „UBER EINIGE MINERALIEN DER LOWENBERGER GEGEND”, Ubers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. 1846

Sachanbiński M.; „KAMIENIE SZLACHETNE I OZDOBNE DOLNEGO ŚLĄSKA”, Wrocław,  1979

Sachs A.; „DIE BODENSCHATZE SCHLESIENS. ERZE. KOCHLEN, NUTZBARE GESTEINE“, Lepizig, 1906

Traube H.; „DIE MINERLE SCHLESIENS”, Breslau (Wrocław) 1888